Menu
0

Disclaimer

Informatie op deze website

Alle informatie op deze website, inclusief informatie die gerelateerd is aan medische en gezondheidsklachten, producten en behandelingen, is alleen voor informatieve doeleinden. Het is niet bedoeld als vervanging van het advies van uw eigen arts of specialist. Het is niet bedoeld als vervanging of ter vervanging van informatie op of in een productverpakking. De informatie van deze website is niet bedoeld voor diagnose van gezondheidsproblemen of het voorschrijven van medicatie. Lees voor gebruik van de op deze site gekochte producten de informatie op de verpakking aandachtig door.

Aansprakelijkheid

Say No To Vitiligo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor zowel indirecte als directe schade die kan ontstaan als gevolg van de publicatie van informatie op deze site. Ook voor directe of indirecte schade die kan ontstaan door het gebruik van de producten aangeboden op deze site, aanvaardt Say No To Vitiligo geen enkele aansprakelijkheid. Door de bezoeker van deze site, noch door derden, kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de aangeboden informatie. Het gebruiken of toepassen van de informatie en de producten is volledig op eigen risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Voedingssupplementen zijn geen geneesmiddelen

Voedingssupplementen zijn geen geneesmiddelen maar zijn bedoeld ter ondersteuning van de gezondheid. Het effect van voedingssupplementen varieert van mens tot mens.Geen enkele uiteenzetting op deze website dient te worden opgevat als een claim of een bewering dat aangeboden producten bedoeld zijn om te worden gebruikt bij de behandeling of preventie van enige ziekte.

Voordat u een product koopt

Voordat u een product via onze site aankoopt adviseren wij u kennis te nemen van onze algemene voorwaarden en leveringsvoorwaarden.